Evenimente


REVISTA LUMEA SATULUI, NR.13, 1-15 IULIE 2013

www.lumeasatului.ro/articole-revista/un-nou-centru-stiintific-pentru-economia-montana-0107.html

Un nou centru ştiinţific pentru economia montană

Un nou centru ştiinţific pentru economia montană

Economia zonei montane va beneficia, în viitorul apropiat, de aportul cercetării româneşti, în urma dezvoltării infrastructurii Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE) „Costin C. Kiriţescu“ Bucureşti, Academiei Române, prin crearea Centrului de Economie Montană (CE-MONT). Noul lăcaş al ştiinţei, al cărui suflet este prof. dr. Radu Rey, va fi realizat graţie unui proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Unicitatea CE-MONT rezultă din faptul că nici în România şi nici în ţările carpatice şi balcanice nu există o entitate de cercetare-dezvoltare şi educaţie similară, axată pe specificitatea economico-socială şi de mediu montane. Proiectul dezvoltă un pol de excelenţă montanologică, ca prioritate românească în domeniu. Academia Română a încercat să înfiinţeze CE-MONT, în decembrie 2008, însă lipsa banilor a dus la necesitatea accesării de fonduri europene.

Agricultura montană, mai bine valorificată

„Despre munte se vorbeşte puţin din punctul de vedere al economiei, mai ales că acesta este considerat mai mult o sursă de materie primă. Însă, pentru o dezvoltare durabilă, cred că este nevoie de o altă abordare, astfel încât agricultura montană să poată fi mai bine valorificată, iar muntele să aibă asigurată dăinuirea în timp, fără a fi dus până la epuizare, cum se întâmplă cu exploatările miniere şi forestiere“ – a spus acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române.

„Lansarea noului proiect reafirmă vocaţia şi misiunea INCE, ca instituţie academică pentru cercetare fundamentală, institut care îşi propune să-şi asume un rol esenţial în dezvoltarea şi conservarea patrimoniului ştiinţific, a instituţiilor şi identităţii naţionale“ – a afirmat prof. dr. Luminiţa Chivu, director general al INCE.

Creşterea productivităţii exploataţiilor agricole

În ciuda vârstei onorabile, Radu Rey se bucura ca un copil când afirma că CE-MONT vizează domenii ale economiei specifice zonelor de munte, cu predilecţie agricultura/zootehnia din gospodăriile rurale şi alte resurse ale mediului montan.

Prin viitoarele proiecte de cercetare, se va realiza creşterea productivităţii exploataţiilor agricole montane private, cu perspective pentru dezvoltarea unor obiective de valorificare a produselor de calitate, asigurând astfel siguranţa şi securitatea alimentară a celor aproximativ 3 milioane de oameni care trăiesc în munţii României. De asemenea, creşterea productivităţii acestor exploataţii agricole va contribui la aprovizionarea cu hrană de calitate şi beneficii de sănătate a consumatorilor din mediul urban şi va reduce decalajele faţă de alte ţări dezvoltate cu munţi din Uniunea Europeană. Astfel se va ameliora nivelul de civilizaţie, cu diferenţierile date de condiţiile naturale, economice şi tradiţionale ale populaţiei montane.

„Proiectul contribuie la sporirea capacităţii de cercetare într-un domeniu deficitar, la creşterea competitivităţii ştiinţifice pe plan internaţional, prin amplificarea cunoştinţelor privind un areal vast şi marcat de specificitate şi formarea de cercetători tineri, pe domenii mulţi şi interdisciplinare, ca specialităţi montanologice, din Uniunea Europeană. Proiectul face parte din obiectivul principal al programului privind creşterea competitivităţii economice, în condiţiile sporirii importanţei munţilor, sub efectele schimbărilor climatice şi demografice, ca resursă însemnată şi regenerabilă de hrană, energie şi privind absorbţia de carbon.

Prin amplasarea CE-MONT în interiorul spaţiului montan, într-o zonă-pilot, cu mari tradiţii în creşterea animalelor, calitatea produselor lactate şi în turism şi cu acumulări instituţionale şi creative în ultimii 20 ani şi prin calitatea infrastructurii se va asigura un mediu de cercetare şi educaţie de nivel tehnico-ştiinţific înalt şi atractiv pentru cercetătorii tineri din România, dar şi pentru specialişti şi cercetători din străinătate“, a declarat Rey.

Necesitatea înfiinţării CE-MONT

Munţii Carpaţi ai României se numără printre cei mai masivi din Europa, întinşi pe 74.000 km pătraţi, ceea ce reprezintă puţin peste 31% din teritoriul naţional. Aici îşi duce viaţa aproximativ 16% din populaţie, în 825 de localităţi, dintre care 80 de oraşe şi municipii, 3.560 de sate şi 850.000 gospodării tradiţionale, cu 3 milioane ha de terenuri agricole şi 4 milioane ha de păduri. Conform domniei sale, până în 1990, cercetările în domeniile economiei agroalimentare şi sociale montane au fost ignorate, iar un sistem de învăţământ adaptat specificităţii economiei rurale montane nu a existat. Situaţia persista în mare măsură şi la nivelul anului 2012.
Slabele competenţe, limitarea apariţiei factorilor de progres, erori de orientare şi marginalizarea agroeconomiei montane, insuficienţa unor eforturi au generat stagnare şi regres, cu o amplă rămânere în urmă a cercetării ştiinţifice în domeniile economiei rurale, montane.

„Tocmai această regretabilă rămânere în urmă a cercetării ştiinţifice româneşti se doreşte a fi recuperată şi prin proiectul de dezvoltare a Centrului de Economie Montană. Conectarea INCE prin CE-MONT la reţeaua de cercetare ştiinţifică consacrată zonelor de munte din UE şi la nivel mondial va permite o evoluţie mai rapidă în creşterea calităţii cercetării ştiinţifice, transferuri de know-how şi participarea creativă, inovativă a cercetării româneşti la punerea în operă a unor soluţii optimale şi durabile de dezvoltare echilibrată, cu protejarea populaţiei, tradiţiilor şi mediului montan.

Se urmăreşte ca CE-MONT să deţină capacitatea de a previziona schimbări de esenţă, de a programa şi de a contribui la fundamentarea unor noi strategii şi politici destinate valorificării superioare şi durabile a resurselor zonei montane, un colaborator util pentru sfera decizională“ – a menţionat Rey.

Laboratoare de studii şi cercetare

Potrivit proiectului european, CE-MONT va fi dotat cu 12 laboratoare de studii şi cercetare. Acestea vor viza economia exploataţiilor agricole montane; economia resurselor montane neagricole şi energetice, regenerabile, industrii şi servicii; geografie economică, demografie şi sociologie; legislaţie, strategii şi politici montane comparate şi relaţii ştiinţifice internaţionale şi altele.
Proiectul mai include Universitatea montană est-europeană (denumire generică), cu rol aplicativ pentru masteranzi, doctoranzi, cercetători, precum şi „Biblioteca montană“, prevăzută iniţial cu 500 de lucrări consacrate zonelor montane. Difuzarea rezultatelor cercetărilor şi cunoştinţelor specifice şi utile în spaţiul montan se va realiza prin editarea revistei lunare Viaţa munţilor şi a alteia bianuale Muntele, ultima bilingvă (română şi engleză). În plus, va funcţiona Caravana montană mobilă, care va realiza evenimente ştiinţifice şi acţiuni de promovare şi conştientizare în spaţiul montan.

Câteva date tehnice ale proiectului

 1. Proiectul se înscrie în Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“ – Investiţii pentru viitorul dumneavoastră.
 2. Valoarea totală: 29.581.496 lei.
 3. Valoarea finanţării nerambursabile: 24.380.218 lei.
 4. Locul amplasării CE-MONT: Vatra Dornei, judeţul Suceava.
 5. Data semnării contractului: 21.12.2012.
 6. Data limită a finalizării: 30.06.2015.
 7. Personal: 30 de cercetători şi 5 angajaţi administrativi.


Traian Dobre


CONFERINŢA ANUALĂ CE-MONT 2013

www.crainou.ro/?module=displaystory&story_id=59136

Munţii, în atenţia academiilor

19.06.2013|

Casa Academiei, în sala „România-Luxemburg”, a găzduit joi, 13 iunie 2013, cel de-al II-lea Seminar ştiinţific anual al Centrului de Economie Montană, „CE-MONT”, din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” (INCE).

În prezenţa preşedintelui Academiei Române, acad. Ionel Haiduc, şi a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, prof. univ. dr. Gheorghe Sin, m.c. al Academiei Române, a directorului general al INCE – prof. univ. dr. Luminiţa Chivu şi dr. gen. adj. – prof. univ. dr. Constantin Ciutacu, cei 40 de cercetători prezenţi au putut audia un număr impresionant de lucrări (30), avându-l ca moderator pe prof. univ. dr. h. c. Radu Rey.

În cuvântul domniei sale, acad. Ionel Haiduc aprecia seminarul ca o întrunire a unor cercetători entuziaşti, precum şi caracterul multi- şi interdisciplinar, varietatea lucrărilor (din domeniile economiei, biodiversităţii, agrozootehniei, demografiei, silviculturii, ecologiei, turismului), remarcând că în România se vorbeşte foarte puţin despre zona montană, dar mult despre agricultură. Or trebuie şi „altceva” – muntele înseamnă un mod de viaţă şi cu toţii dorim ca acesta să rămână „verde”, spre binele durabil al întregii societăţi.

Preşedintele ASAS, dl Gheorghe Sin, apreciind indicatorii importanţi privind muntele şi aportul în hrană (20% la carne, 25% la fructe, 30% la lapte ş.a.) de înaltă calitate, remarca particularităţile vieţii şi producţiei agrozootehnice la munte, care sunt încă mult prea puţin înţelese, fiind necesară o altă tratare a acestui important sector, faţă de marea agricultură.

Prof. Radu Rey a adus spre zona deciziilor cunoaşterea elementelor de specificitate şi problematica micii agriculturi, iar acum problematica zonelor de munte se află pe un trend crescător, 2014-2020 fiind o perioadă favorabilă accesării de proiecte din fondurile UE care nu trebuie pierdută, iar ASAS va fi alături în eforturile necesare.

Cuvinte de încurajare au venit şi de la reprezentanţii conducerii INCE, cu precizări privind oportunităţile şi modalităţile prin care eforturile cercetătorilor să devină utile societăţii, iar soluţiile să fie şi durabile.

Un subiect adus în discuţie l-a reprezentat importanţa creării unei „Reţele naţionale de cercetare montanologică” cu aportul special al universităţilor preocupate de zona montană.

Titlurile lucrărilor prezentate de cei 30 cercetători asociaţi la Centrul de Economie Montană sunt edificatoare:

 1. Noi abordări eco-bio-economice în cercetarea ştiinţifică montanologică” (prof. univ. dr. h. c. Alexandru T. Bogdan, m.c. al Academiei Române);
 2. Apa şi zona montană” (prof. univ. dr. Ioan Jelev, secretar general al ASAS);
 3. Pajiştile montane şi rolul lor multifuncţional” (dr. ing.CS1 – Teodor Maruşca, director ICD Pajişti Braşov);
 4. Reabilitarea terenurilor degradate din zona montană” (dr. ph. Ovidiu Bojor, membru al Academiei Medicale);
 5. Dinamica fenomenelor demografice în Munţii Apuseni” (prof. univ. dr. Ioan Plăiaş, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca);
 6. Adaptarea viziunii montane naţionale la orizonturile Europa 2030, 2040” (dr. ing. cerc. Vasile Avădanei, dr. ec. Lazăr Latu – Filiala Neamţ a FMR);
 7. Cercetări privind potenţialul agroalimentar al zonei montane din România, în contextul bioeconomiei” (dr. ing. Dănuţ Gîţan – MADR/DGDR);
 8. Evaluarea oportunităţilor oferite de Munţii Zarandului (prof. univ. dr. Luminiţa Cojocariu, USAMV Timişoara);
 9. Concept de subprogram tematic pentru zona montană. Strategie multianuală – Orizont 2040 (prof. univ. dr. h.c. Radu Rey, membru ASAS, director CE-MONT).


Alte lucrări de interes pentru economia montană au formulat cercetătorii asociaţi la CE-MONT: conf. dr. arh. Gheorghe Ionaşcu; dr. ing. CS1 Mariana Rusu – ICDM Cristian, Sibiu; dr. ing. Mioara Bocănici şi dr. ing. Dănuţ Ungureanu – consilieri la DGDR/MADR; prof. univ. dr. Romulus Gruia – Universitatea Transilvania; dr. ing. Romeo Ilie; ec. Adrian Rey; dr. ing. silv. Ion Cotârlea; conf. univ. dr. Romeo Creţu – USAMV Bucureşti; sociolog Ana Ildico-Abrudeam – DGDR/MADR.

Lucrările prezentate, in extenso, se vor publica într-un volum ce va fi pus la dispoziţia cercetătorilor, universităţilor şi altor factori interesaţi.

La încheierea seminarului, prof. univ. dr. Radu Rey a subliniat eforturile ce se întreprind în favoarea zonelor de munte pentru perioada 2014-2020, noile oportunităţi ce se creează din partea Comisiei Europene, orientările actuale, pozitive, din partea MADR – vizând refacerea Agenţiei Zonei Montane şi a Centrului de Formare şi Inovaţii pentru Dezvoltare în Carpaţi şi mai ales abordarea unui „Subprogram tematic pentru zona montană” şi, de asemenea, importanţa pentru cercetarea ştiinţifică a creării infrastructurii pentru Centrul de Economie Montană, de la Vatra Dornei, cu sprijinul fondurilor structurale, nerambursabile, ale UE (POSCCE), toate aceste preparative constituind o expresie de conştientizare şi responsabilizare, în creştere, în favoarea unui important sector economic şi social-cultural reprezentat de Carpaţii României, aflat în dificultate, dar cu resurse regenarabile, a căror valoare sporeşte constant în sec. XXI.

Din partea CE-MONT,
conf.dr.arh. GHEORGHE IONAŞCU