Proiect ADER 17.1.2. - Produsul montan

Obiectivul general: 17 - ÎMBUNĂTĂȚIREA NUTRIȚIEI ȘI SĂNĂTĂȚII

 

Obiectivul specific: 17.1: Sisteme de calitate şi management integrat – tehnologii şi control pe flux - în vederea minimizării nivelelor de contaminanți care ar putea apărea pe parcursul procesului tehnologic  

Titlul proiectului ADER: Produsul montan ca model de susținere a valorii adăugate a produselor realizate de fermierii din zona de munte, în scopul  dezvoltării durabile a exploatațiilor agricole montane

 

Perioada de derulare a planului sectorial: 2019-2022

 

Durata proiectului: 38 luni

 

Bugetul estimat: 700.000 lei

 

Rezumatul proiectului:

Produsul montan este rezultanta interacțiunii dintre cultura tradițională, gastronomie și mijloacele de existență a gospodăriilor țărănești din mediul rural montan. Cercetările se vor focaliza pe elaborarea unor modele optimizate pe grupe de produse, precum și analiza aspectelor economice, sociale și culturale care contribuie la valorificarea prin lanțuri scurte de producere, achiziție, stocare/depozitare și desfacere/comercializare a produselor montane pentru revigorarea și creșterea rentabilității gospodăriilor și a exploatațiilor agricole montane.

Se vor efectua cercetări complexe privind caracteristicile organoleptice, proprietățile fizico-bio-chimice și nutriționale pentru principalele categorii de produse montane de origine animală  și vegetală  în 3  zone pilot, în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali și în Carpații Occidentali, pentru a se identifica posibile corelații între calitatea nutrițională, compoziția produselor montane și specificul poliflorei locale, date de particularitățile pedologice și geo-climatice ale arealului studiat. 

Se vor efectua studii pentru evaluarea preferințelor consumatorilor privind produsele montane și interesul comunităților locale, pentru valorificarea specificului gastronomic montan, aspecte care pot constitui forța motrice de dezvoltarea sustenabilă a spaţiului rural montan.

Un accent deosebit se va pune pe aspectele de economie socială montană care au evoluat în mod natural de-a lungul timpului și și-au pus amprenta asupra stabilității și perenității comunităților montane.

 

Rezultate scontate:

-Atlas cu încadrarea ariilor de dezvoltare intracomunitară din 3 zone pilot;  

-Nomenclator de potențiale produse alimentare, pentru certificarea cu denumirea facultativă de produs montan pentru produse lactate, produse din carne, produse din fructe și ciuperci din flora spontană, băuturi;

-Studiu privind caracteristicile organoleptice, proprietățile fizico-bio-chimice și nutriționale pentru: 9 produse din carne, 9 produse din lapte, 9 produse din fructe de pădure, 9 băuturi locale, 9 produse cu ciuperci;

-Studiu sociologic privind influențele produsului montan asupra producătorilor din zonele montane pilot; 

-Manual de promovare a produsului montan, concepte de marketing;

-Minimum 2 ghiduri de bune practici pentru procesatorii de produse din lapte, carne, fructe de pădure, ciuperci și băuturi, din zona montană.

 

Modul de aplicare al rezultatelor:

-Ghiduri cu recomandări  pentru procesatori, privind utilizarea tehnologiilor tradiționale pentru asigurarea reproductibilității și siguranței alimentare pentru produsele montane realizate;

-Recomandări pentru producătorii de produse montane, pensiuni agroturistice, operatori economici privind valorificarea cu prioritate a produselor tradiționale montane realizate pe plan local/zonal;

-Datele furnizate de proiect vor sta la baza elaborării de către autoritățile abilitate, a unui act normativ privind caracterizarea și stabilirea originii produsului montan;

-Recomandări și planuri de acțiune pentru autoritățile locale pentru crearea unor târguri/piețe locale pentru informarea și conștientizarea consumatorilor privind calitatea și siguranța produselor montane românești;

-Itinerarii demonstrative interne;

-Caravană de informare privind beneficiile sistemului asociativ pentru sectorul de comercializare a produselor montane;

-Lucrări științifice pentru valorificarea rezultatelor; 

-Participarea la evenimente științifice de diseminare: conferințe, târguri, saloane etc.;

 

Search