ce-mont vatra dornei

Misiune, viziune, obiective

About us

Înfiinţare

În 2008, la iniţiativa Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice a Academiei Române, a fost creată prima entitate ştiinţifică de cercetare montanologică, 'Centrul de Economie Montană, CE-MONT', în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu" (INCE).

Prin implementarea unui proiect POSCCE a fost realizat sediul din Vatra Dornei - o clădire modernă cu laboratoare de cercetare cu dotare tehnică de ultimă generaţie, săli de conferinţe şi seminarii, spaţii destinate studiilor profundate precum şi spaţii administrative corespunzătoare.

Echipa de implementare

Nume / Prenume

Funcţia (in cadrul echipei de management)

Responsabilităţi în cadrul proiectului

Dr. ing. GÎŢAN DĂNUŢ

Director de proiect

Responsabil cu managementul proiectului şi urmărirea investiţiei

Prof.dr. REY RADU

Responsabil ştiinţific C-D

Responsabil ştiinţific

Drd.ing. ILIE ROMEO

Responsabil achiziţii publice

Responsabil cu achiziţiile publice

Ec. HORŞIA LUMINIŢA

Responsabil financiar

Responsabil cu managementul 
financiar al proiectului

Ec. REY ADRIAN RADU

Asistent de proiect

Responsabil cu comunicarea şi raportările

Search