A C A D E M I A   R O M A N A

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE  " COSTIN C. KIRITESCU"/

CENTRUL DE ECONOMIE MONTANĂ

Situația funcțiilor la data de 30.09.2021

 

 

 

Nr. crt  

 

Funcția   

 

Nivelul studiilor  

 

Grad/ gradație  

 

Salariul de bază conf. Legii nr.153  

 

Norma  

 

Salariul   de bază  aferent normei  

 

Indemniz

ație titlu de doctor   

 

1

Director centru

 

S

 

II

 

10.396

 

1,00

 

10.396

 

950

2

Contabil șef

 

S

II

8.564

0,5

4.282

-

3

Cercetător

științific gr. I

 

S

 

5

 

10.328

 

1,00

 

10.328

 

950

4

Cercetător

științific gr. I

S

5

10.328

1,00

10.328

-

 

5

Cercetător

științific gr. II

 

S

5

 

7.618

 

0,50

 

3.809

-

 

6

Cercetător

științific gr. II

 

S

4

 

7.288

 

0,50

3.644

-

 

7

Cercetător

științific  gr. III

 

S

5

 

5.491

 

2,00

 

10.982

 

1900

8

Cercetător

științific gr. III

S

5

5.491

1,25

6.864

-

 

9

Cercetător

științific  gr. III

 

S

4

 

5.284

 

2,00

 

10.570

 

1900

10

Cercetător

științific gr. III

S

4

5.284

0,5

2.642

-

11

Cercetător

științific gr. III

S

3

5.104

0,25

1.276

-

12

Cercetător

științific gr. III

S

2

4.896

1,00

4.896

950

13

Cercetător științific

S

5

5.213

2,75

14.336

-

14

Cercetător științific

S

3

4.849

0,75

3.637

-

15

Cercetător științific

S

2

4.739

2,00

9.478

950

                

 

 

 

16

Asistent de cercetare științifică

S

4

4.902

1,00

4.902

-

17

Asistent de cercetare științifică

S

3

4.802

0,50

2.401

950

18

Asistent de cercetare științifică

S

2

4.696

2,00

9.392

-

19

Asistent de cercetare științifică

S

0

4.174

1,50

6.261

-

20

Asistent II

M

1

4.430

1,00

4.430

-

21

Administrator

M

5

4.183

1,00

4.183

-

22

Fochist

M

5

4.183

1,00

4.183

-

 

 

 

                                                                                                                                        Contabil șef,

Search