Journal of Montanology (J-MONT)
Revista de Montanologie
Publicaţie a Centrului de Economie Montană/
Institutul Naţional de Cercetări Economice
”Costin C. Kiriţescu” - INCE / Academia Româna
Forumul Montan din România

 


COLECTIVUL DE REDACŢIE

 


Coordonator:
Prof.univ.dr.h.c. Radu REY

Membru ASAS,
Director - Centrul de Economie Montană „CE-MONT” al Institutului Naţional
de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” - INCE, Academia Română


Redactor şef: Prof.univ.dr. Luminiţa COJOCARIU

- Cercetător asoc.- Centrul de Economie Montană „CE-MONT”al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” - INCE, Academia Română,
- Prof. univ.- USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara

 

Membrii:
Conf. dr. Nicolae Marinel HORABLAGA, USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara
Conf.dr. Aurica Breica BOROZAN, USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara
Şef. lucr. dr. Despina-Maria BORDEAN, USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara
Dr. Copăcean Loredana, USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara
Dr. Cristian BOSTAN, USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara
Inf. Răzvan ANICHITEI

 


ISSN 2360 – 6215
ISSN-L 2360 – 6215


Editura Eurobit Timişoara

Search