POS CCE sumar

Axa prioritară 2:

Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

Operaţiunea:

Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri
(laboratoare, centre de cercetare)

Numele proiectului:

<< Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului Naţional de Cercetări Economice
”Costin C. Kiriţescu” prin crearea şi dezvoltarea unui Centru de Economie Montană ”CE-MONT”>>

ID / cod SMIS CNSR:

873 / 14027

Contract de finanţare nr.:

426 / 21.12.2012

Localizarea geografica a proiectului: (regiune judeţ, localitate):

NORD-EST, Suceava, Vatra Dornei

Search