Echipa de implementare

 

Nume / Prenume

Funcţia (in cadrul echipei de management)

Responsabilităţi în cadrul proiectului

Dr. ing. GÎŢAN DĂNUŢ

Director de proiect

Responsabil cu managementul proiectului şi urmărirea investiţiei

Prof.dr. REY RADU

Responsabil ştiinţific C-D

Responsabil ştiinţific

Drd.ing. ILIE ROMEO

Responsabil achiziţii publice

Responsabil cu achiziţiile publice

Ec. HORŞIA LUMINIŢA

Responsabil financiar

Responsabil cu managementul 
financiar al proiectului

Ec. REY ADRIAN RADU

Asistent de proiect

Responsabil cu comunicarea şi raportările

 

Search