Anunț organizare concurs CEMONT în perioada 10 noiembrie - 18 decembrie 2020

În temeiul Legii nr. 319/2013, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările  ulterioare,  Centrul de Economie Montană CE-MONT, organizează,  în perioada 10 noiembrie 2020 – 18 decembrie 2020, la sediul din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Cercetător științific gradul I (1 post cu  1/2  normă);
  • Cercetător științific (1 post cu normă întreagă);
  • Asistent de cercetare științifică (1 post cu  1/2  normă);

Puteți decărca aici Anunțul, condițiile de participare și programul de desfășurare
Puteți decărca aici Bibliografia
Vezi Anunțul publicat în Jurnalul Național

 

Search