Anunț organizare concurs CEMONT în perioada 10 noiembrie - 18 decembrie 2020

În temeiul Legii nr. 319/2013, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările  ulterioare,  Centrul de Economie Montană CE-MONT, organizează,  în perioada 10 noiembrie 2020 – 18 decembrie 2020, la sediul din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
  • Cercetător științific gradul I (1 post cu  1/2  normă);
  • Cercetător științific (1 post cu normă întreagă);
  • Asistent de cercetare științifică (1 post cu  1/2  normă);

Puteți decărca aici Anunțul, condițiile de participare și programul de desfășurare
Puteți decărca aici Bibliografia
Vezi Anunțul publicat în Jurnalul Național

 

Rezultatele selecției de dosare

Rezultatele analizei dosarelor de concurs

Rezultatele probei scrise

Rezultatele finale

Search