Journal of Montanology (J-MONT)
Revista de Montanologie
Publicaţie a Centrului de Economie Montană/
Institutul Naţional de Cercetări Economice
”Costin C. Kiriţescu” - INCE / Academia Română
Forumul Montan din România

Consiliul științific

Acad. Cristian Hera - Vicepreședinte al Academiei Române
Acad. Păun Ion Otiman - Director Institutul de Economie Agrară/INCE
Prof.univ.dr. Gheorghe Sin - m.c. al Academiei Române, Președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”-ASAS
Prof.univ.dr. Luminița Chivu - Director general -Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” - INCE/ Academia Română
Prof.univ.dr. Emilian Dobrescu- Secretar ştiinţific, Secţia de Ştiinţe economice, juridice şi sociologice - Academia Română
Prof.univ.dr. Valeriu Tabără - Vicepreședintele Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”-ASAS
Prof.univ.dr. Radu Rey - membru ASAS, Director - Centrul de Economie Montană - INCE, Preşedinte - Forumul Montan din România
Dr.ph. Ovidiu Bojor - membru al Academiei de Științe Medicale
Prof.univ.dr. Ioan Bold - membru ASAS, membru AOS
Prof.univ.dr. Condrea Drăgănescu - membru ASAS
Prof.univ.dr. Luminița Cojocariu - USAMVB„Regele Mihai I al României”din Timișoara
Prof. habil. dr.Gheorghe Săvoiu - Universitatea din Piteşti
Prof.univ.dr. Romulus Gruia - Universitatea Transilvania din Brașov
Prof.univ.dr. Plăiaş I. - Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Ioan Surdu - CS1- CE-MONT/ INCE, Academia Română
Dr.ing. CS1 – Mariana Rusu - Director General ICD – Montanologie, Cristian – Sibiu
Dr.ing. CS1 Teodor Marușca - Membru titular ASAS, Director General– ICD – Pajiști, Braşov
Conf.dr. Marinel Horablaga - USAMVB„Regele Mihai I al României” din Timișoara
Conf.dr. Aurica Breica Borozan - USAMVB„Regele Mihai I al României” din Timișoara
Conf.dr. Despina-Maria Bordean - USAMVB„Regele Mihai I al României”din Timișoara

Lucrările publicate în acest volum angajează exclusiv răspunderea autorilor

Search