Galerie foto evenimente

Cele mai importante evenimente organizate de Centrul de Economie Montană

În perioada 5 – 8 iunie 2018 un grup de cercetători de la INCE CE-MONT a participat la o sesiune de instruire pentru maturarea ideilor de proiect și pregătirea cererilor de finanțare ce vor fi depuse în cadrul POR 2014 - 2020. Ținta principală o reprezintă apelul de proiecte pentru susținerea Strategiei de Specializare Inteligentă.

 

Programul sesiunii de instruire a fost structurat pe 2 componente:

 

1. Seminar (6 și 7 iunie) – destinat aplicanților Axa 1 POR, unde s-au prezentat informații privind: obiectivele apelului; pregătirea planului de afaceri și a bugetului; îndeplinirea exigențelor privind ajutorul de stat; stabilirea corectă a costurilor proiectului (inclusiv costurile de proprietate intelectuală); achizițiile publice; înțelegerea aspectelor cheie ale comercializării cercetării; importanța comunicării, diseminării și exploatării rezultatelor; strategii și tehnici pentru comunicarea și comercializarea produselor inovatoare; exemple de bune practici în domeniul cercetării și transferului de cunoștințe;

 

2. Sesiuni individuale pentru promotorii de proiecte (7 si 8 iunie) – față în față cu experți consultanță de la Academia Europeană pe subiecte, întrebări, particularități și preocupări individuale;

 

Rezultatele așteptate, ca urmare a participării la acest program de instruire, au fost:

- Înțelegerea cadrului de funcționare si implementare a proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională în perioada de programare 2014 - 2020;

- Identificarea și înțelegerea elementelor esențiale necesare pentru a elabora o propunere de succes in cadrul Axei 1 POR;

- Familiarizarea cu reglementările actuale ale UE;

- Înțelegerea și gestionarea riscurilor proiectelor de inovare;

- Pregătirea corectă a documentației proiectului;

- Managementul optim al proprietății intelectuale;

- Aspecte privind evitarea corecțiilor și sancțiunilor financiare.

Search