Revista de montanologie

Publicaţie a Centrului de Economie Montană/ Institutul Naţional de Cercetări Economice ”Costin C. Kiriţescu” - INCE / Academia Româna împreună cu Forumul Montan din România ISSN 2360 – 6215

STUDIU PRELIMINAR PRIVIND CONTRIBUŢIA FONDURILOR EUROPENE LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A ZONEI MONTANE DIN ROMÂNIA

Adrian-Radu REY1, Andrei COCA2
1Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu“, asist.cerc.șt asociat la Centrul de Economie Montană „CE-MONT“
(Doctorand al Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române), România;
2Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu“, asist. cerc. șt. asociat la – Centrul de Economie Montană „CE-MONT“ (Academia Română), România;

Abstract

Fondurile europene reprezintă mai mult decât un instrument financiar care vizează obiectivele de dezvoltare, obiectivele de convergență, coeziunea și reducerea disparităților dintre regiunile europene. Acestea constituie, de asemenea, sprijinul pentru formarea unei identități europene comune și, prin urmare, sunt, și trebuie folosite cu mare responsabilitate. În primul rând, această lucrare își propune să sublinieze modul în care fondurile UE au contribuit la dezvoltarea zonei montane din România, în special a teritoriului rural, încercând în același timp să evidențieze dacă există paritate între criteriile de referință care caracterizează regiunea muntoasă din România (de exemplu, procentul din totalul teritoriului României, procent din totalul populației, numărul de LAU-2) și valoarea fondurilor europene de care acest areal a beneficiat. În încercarea de a evidenția noile tendințe și caracteristici care modelează economia montană, cercetarea noastră se focusează asupra contribuțiilor venite din partea sectorului public și cel privat, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale care au contractat fonduri UE și vom analiza dacă aceste fonduri au stimulat externalitățile pozitive ale zonei montane. Un alt aspect evidențiat de cercetare este stadiul implementării și monitorizării în România a documentului „Orientări strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014-2020)“ și alocarea fondurilor UE în raport cu obiectivele și măsurile prevăzute în acest document.

Cuvinte cheie: fonduri europene, politici, dezvoltare montană durabilă, zonă montană, economie montană, externalităţi pozitive.

Search