Revista de montanologie

Publicaţie a Centrului de Economie Montană/ Institutul Naţional de Cercetări Economice ”Costin C. Kiriţescu” - INCE / Academia Româna împreună cu Forumul Montan din România ISSN 2360 – 6215

PLATFORMA PENTRU URMĂRIREA TRASABILITĂȚII PRODUSULUI MONTAN. TEHNICI ŞI METODE DE VERIFICARE ŞI ÎNCADRARE A PRODUSELOR CA FIIND DIN ZONA MONTANĂ

Cercetător Științific Gr. Iii Ing. Romeo Ilie1
1Cercetător asoc.-Centrul de Economie Montană „CE-MONT”al Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” – INCE, Academia Română, Str.Petreni, nr.49, Vatra Dornei, România

Rezumat

Regulamentele UE 1151/2012 si 665/2014 introduc precizări cu privire la condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”. Zona montană din Romania reprezintă cca. 31% din suprafața țării (cca. 74.000 kmp), cca 15% din populația țării (cca. 3,3 mil locuitori), 27 de județe ale tarii având în componență teritorii definite ca aparținând zonei montane.
Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată produselor obținute de la animale din zone montane, conform articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și care sunt prelucrate în aceste zone, dar și fructelor de pădure și mierii de albine. Referitor la animale, mențiunea „produs montan” poate fi aplicată si produselor obținute din animale crescute cel puțin în ultimele două treimi ale vieții lor în zone montane, dacă produsele sunt prelucrate în aceste zone. Mențiunea „produs montan” poate fi aplicată de asemenea produselor obținute din animale transhumante, crescute cel puțin o pătrime din viață în transhumanță și care au păscut pe pășuni din zone montane.
Hrana destinată animalelor de fermă este considerată a proveni în principal din zone montane atunci când proporția din rația furajeră anuală care nu poate fi produsă în zone montane, exprimată în procente de substanță uscată, nu depășește 50 %, iar în cazul rumegătoarelor, 40 %. În cazul porcinelor nu trebuie să depășească 75 % din rația lor furajeră anuală.
Următoarele operațiuni de prelucrare pot avea loc în afara zonelor montane, cu condiția ca distanța față de zona montană în cauză să nu depășească 30 km:
(a) operațiunile de prelucrare pentru producția de lapte și produse lactate în instalațiile de prelucrare aflate în funcțiune la 3 ianuarie 2013;
(b) sacrificarea animalelor, tranșarea și dezosarea carcaselor;
(c) presarea uleiului de măsline.
Platforma își propune sa studieze condițiile in care materia prima (carne, lapte), furajele si unitățile de procesare pot fi identificate în mod obiectiv și cert ca aparținând zonei montane, astfel încât cumpărătorul sa aibă siguranța ca produsul este cu adevărat provenit din zona montană.

Search