Revista de montanologie

Publicaţie a Centrului de Economie Montană/ Institutul Naţional de Cercetări Economice ”Costin C. Kiriţescu” - INCE / Academia Româna împreună cu Forumul Montan din România ISSN 2360 – 6215

PLEDOARIE ŞI ARGUMENT PRIVIND ELABORAREA UNUI POSIBIL (ŞI NECESAR) PROIECT DE ŢARĂ PRIVIND RENAŞTEREA ŞI MODERNIZAREA SATULUI ROMÂNESC ŞI A CIVILIZAŢIEI RURALE din ROMÂNIA

Profesor Dr. Corneliu Ioan BUCUR
Cerc. (as.) la Centrul de Economie Montană/INCE/Academia Română
Membru al Consiliului Naţional de Conducere al Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală,
Preşedinte al Academiei Artelor Tradiţionale din România
(singura „academie a ţăranilor” din întreaga lume),
Membru al Comisiei de Montanologie a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Bucureşti,
Membru al Consiliului Director al Forumului Montan din România,
Membru al Consiliului Național al Muntelui,
Membru al Camerei de Experți de pe lângă Consiliul Europei , cu sediul la Bruxelles (specialist acreditat în probleme de Patrimoniu și Management cultural).

Motto

„Un neam este o realitate care stă la încheietura metafizicii cu istoria, o uitate de soartă, de destin în timp, unitate prin care pământ, sânge, trecut, lege, limbă, datini, obicei, cuget, credinţă, virtute, muncă, aşezăminte, port, dureri, bucurii, semne de trăire laolaltă, stăpânire şi asuprire constituie doar chezăşii, semne de recunoaştere, peceţi, temeiuri”(Mircea Vulcănescu).
„Specific românesc nu rămâne a fi socotit decât satul, populaţia rurală, care, ca strat de fund, modest şi tăcut, dar extraordinar de tenace, a reuşit să supravieţuiască, păstrând tradiţia unei culturi occidentale latine, degradată, ruralizată, totuşi suficient de puternică, cât să constituie ceea ce s-a numit < o enigmă şi un miracol al istoriei>” (H.H. Stahl).
„Sufletul omului este ca pământul, trebuie să-l hrăneşti ca să-l faci să rodească”(Mihai Eminescu).

Search