Revista de montanologie

Publicaţie a Centrului de Economie Montană/ Institutul Naţional de Cercetări Economice ”Costin C. Kiriţescu” - INCE / Academia Româna împreună cu Forumul Montan din România ISSN 2360 – 6215

FERMELE MICI, DE FAMILIE DIN ZONA MONTANĂ – ÎN ATENȚIA NOILOR ORIENTĂRI STRATEGICE ALE UNIUNII EUROPENE

ACs. Ing. Carmen CĂTUNĂ1
1Centrul de Economie Montană „CE-MONT”al Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” – INCE, Academia Română, Str.Petreni, nr.49, Vatra Dornei, România

Rezumat

Fermele familiale mici sunt reprezentative pentru zona montană. Eficacitatea și, mai ales, supraviețuirea lor, trebuie susținute de politicile de protecție și de strategiile pe termen lung. Lipsa de rentabilitate în rândul fermelor mici se datorează, de asemenea, caracteristicilor de relief, temperaturilor scăzute, accesului limitat la capitalul financiar, lipsei organizării și educației precare.
Cuvinte cheie: ferma mică, zonă montană, strategie, politica agricolă comună, drepturi, țărani, declarație.

Search