Revista de Montanologie
Publicaţie a Centrului de Economie Montană/
Institutul Naţional de Cercetări Economice
”Costin C. Kiriţescu” - INCE / Academia Română
Forumul Montan din România

Scientific reviewers

Acad. Păun Ion Otiman - Institutul de Economie Agrară/INCE, România
Prof. univ. dr. Gheorghe Sin - Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”-ASAS, România
Prof. univ. dr. Luminița Chivu - Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” - INCE / Academia Română, România
Prof. univ. dr. Valeriu Tabără - Președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”-ASAS
Prof. univ. dr. Radu Rey - Centrul de Economie Montană – INCE, România
PhD. Victor Țîţei - Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova (ASM) Chişinău, Republic Moldova
PhD. Teleuţă Alexandru - Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova (ASM) Chişinău, Republic Moldova
Dr. ph. Ovidiu Bojor - Academia de Științe Medicale, România
Prof. univ. dr. Luminița Cojocariu - USAMVB „Regele Mihai I al României”din Timișoara, România
Prof. habil.dr. Gheorghe Săvoiu - Universitatea din Piteşti, România
Prof. univ. dr. Romulus Gruia - Universitatea Transilvania din Brașov, România
Prof. univ. dr. Plăiaş I. - Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România
Prof. dr. Ioan Surdu - CS1 - CE-MONT/ INCE, Academia Română
Dr. ing. CS1 Mariana Rusu - ICD - Montanologie, Cristian – Sibiu, România
Dr. ing. CS1 Teodor Marușca - Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” - ASAS, România
Conf.dr. Aurica Breica Borozan - USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara, România
Conf. dr. Despina-Maria Bordean - USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara, România
Conf. dr. Nicolae Marinel Horablaga - USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara, România
Dr. Cristian Bostan - USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara, România

Search