Școala Academică de Montanologie

Prima ediție a Școlii Academice de Montanologie

În perioada 25-26 Septembrie, 2017 a avut loc, la sediul CE-MONT, prima ediție a Școlii Academice de Montanologie, cu tema Cunoașterea specificității economiei, mediului și modului de viață de tip montan și contribuții la crearea unei "culturi montane" în România
dsc09237.jpg

Scurtă prezentare

Pe parcursul a două zile au avut loc cursuri și dezbateri științifice despre probleme actuale din Carpații României, proiecte și perspective de cercetare.

Deschiderea școlii a fost precedată de vizite de studiu/documentare, în ruralul montan din bazinul Dornelor (24.09), în contextul celei de a 6-a sesiuni științifice anuale, a CE-MONT.
Prin inițierea "Școlii Academice de Montanologie" se dorește contribuirea la dezvoltarea cunoașterii specificității economico-sociale-culturale a zonelor montane, edificarea/formarea de cercetători și specialiști, pentru munte, edificarea și orientarea unor factori din administrația locală sau centrală, parlmentari din colegii montane, cadre didactice, factori din domeniul culturii ș.a., asupra aspectelor specifice, resurselor și oportunităților, precum și dezvoltarea unei "culturi montane" care să conducă, în viitor, la o evoluție echilibrată, responsabilă, în contextul dezvoltării generale a teritoriului național.

Search