Școala Academică de Montanologie

Montanologia ca domeniu științific

 Domeniu științific multi-inter și transdisciplinar având ca obiect studiul fenomenelor economico-ecologico-sociale ce caracterizează raporturile om-natură în sistemele montane (specifice regiunilor muntoase) vizând conceptualizarea și promovarea căilor (metodelor, tehnicilor, variantelor) de dezvoltare optimă a acestora.

 

 

Montanologia integrează cunoștințe (discipline) din domeniile: agricultură, zootehnie, ecologie umană, geoecologie și pedagogie, biologie, demografie și etnografie, psihologie umană și animală, arhtectură, construcții și materiale de construcții, elemente de silvicultură și geologie, apicultură, pomicultură, economie, organizarea și funcționarea gospodăriei particulare montane, precum și a altor sisteme specifice, sistematizare montană, design montan, ergonomie specifică, mica industrie, meșteșuguri, turism și agroturism, educație igienico-sanitară, resurse naturale materiale (minerale, vegetale, animale) și energetice (neconvenționale), legislație și raporturi juridice, alte cunoștiințe utile, în specific montan, resurse umane – tradiții și cultură”.

Noțiunea de ”montanologie” este o prioritate românească ce a găsit teren de evoluare după 1990, când au fost create primele instituții specializate la nivel executiv (Comisia Zonei Montane din România, Agenția Națională a Zonei Montane), care au generat crearea primului Insitutut de Montanologie – Cristian, Sibiu, în cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice (1991-2017), primele secții de agromontanologie, în sistemul universitar (USAMV Cluj și Iași), universitățile ”Valahia”-Târgoviște, Lucian Blaga – Sibiu, Universitatea din Craiova, prima Facultate de Economie Montană – la Vălenii de Munte (Univ. Spiru Haret).

În 2008, la inițiativa Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologie a Academiei Române, a fost creată de către Academia Română prima entitate științifică de cercetare montanologică, ”Centrul de Economie Montană, CE-MONT”, în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”.
Montanologia, ca știință în evoluție, a fost agreată și la nivel internațional, cu contribuții ale unor organizații ca ”Euromontana” și Parteneriatul Montan (ONU).

Prin inițierea ”Școlii Academice de Montanologie” în cadrul Centrului de Economie Montană – Vatra Dornei, se dorește contribuirea la dezvoltarea cunoașterii specificității economico-sociale-culturale a zonelor montane, edificarea/formarea de cercetători și specialiști, pentru munte, edificarea și orientarea unor factori din administrația locală sau centrală, parlamentari din colegii montane, cadre didactice, factori din domeniul culturii, ș.a., asupra aspectelor specifice, resurselor și oportunităților și dezvoltarea unei ”culturi montane” care să conducă, în viitor, la o evoluție echilibrată, responsabilă, în contextul dezvoltării generale a teritoriului național.

 

Search