CS Dr. ing. Bocănici Mioara

Tel. +40744521915
bocanicim@yahoo.com

Post: Cercetător Științific

  • Doctor în Științe Agricole
  • Inginer zootehnist

Agenția Națională a Zonei Montane
Institutul Național de Cercetări Economice – Centrul de Economie Montană (INCE-CEMONT)

Bocănici Mioara este doctor în Stiințe Agricole la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, Romania.

Temele de interes pentru cercetare includ analiza comunităților rurale, dezvoltarea rurală durabilă, mecanisme financiare privind politica agricolă comună.

Cercetarea anterioară include studii în domeniul creșterii populațiilor de taurine în gospodăriile populației în zonele montane.

12 Views