Dr. Viorel Gligor

gligor viorel

Tel. +40745678287
viorel.gligor@ubbcluj.ro

Post: Cercetător Științific

  • Doctor în Geografie
  • Master în Geomorfologie dinamică, experimentală şi aplicată
  • Licențiat în Geografie

Institutul Național de Cercetări Economice – Centrul de Economie Montană (INCE-CEMONT)

Viorel Gligor este șef lucrări doctor la Facultatea de Geografie din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Romania

Ariile tematice majore de interes pentru cercetarea desfășurată includ analiza peisajului montan și a patrimoniului identitar, geomorfologia aplicată în proiectarea și amenajarea teritoriului, GIS aplicat în montanologie și analiza integrată a sistemelor teritoriale.

Spectrul preocupărilor științifice abordate până în prezent include și investigarea relațiilor de sinteză teritorială care definesc dinamica sistemelor montane, planificarea regională și dezvoltarea sustenabilă, evaluarea vulnerabilităţii teritoriului la diverse procese de risc, cartografierea digitală, spațializarea informațiilor geografice și efectuarea de operații relaționale pe diferite structuri de date.

Lista de lucrări poate fi descărcată de aici.

CV-ul complet poate fi descărcat de aici.