CS Drd. Ing. Carmen Cătună-Boca

Catuna Carmen

Tel. +40740778529
catunacarmen@yahoo.com

Post: Cercetător Științific

  • Doctorandă în Economie Agrară
  • Absolventă a Unvivestități ”Gheorghe Asachi”, Facultatea de Mecanică Iași

Institutul Național de Cercetări Economice – Centrul de Economie Montană (INCE-CEMONT)

Carmen CĂTUNĂ-BOCA este doctorandă în economie agrară la Academia de Studii Economice București

Temele de interes pentru cercetare includ dezvoltarea şi crearea de instrumente de lucru – dicţionare, baze de date, arhive, etc.

Pomovarea, diseminarea şi valorificarea rezultatelor cercetărilor institutelor din reţeaua INCE, fermele agricole montane, formele asociative, legislația/programele naționale și europene. Cercetarea anterioară include realizare de studii de cercetare pentru zona montană;  realizare de chestionar, colectare de date, realizare statistici în domeniul agriculturii, a fermelor zonei montane; realizează și propune proiecte de dezvoltare pentru zona montană; participă la  activități în cadrul laboratorului său dar și în colaborare cu alte laboratoare; desfășoară cursuri de formare profesională.

9 Views