Contact

Centrul de Economie Montană Adresă: 725700, Str. Petreni, nr. 49, Vatra Dornei, jud. Suceava, Romania Tel: +40330.110.030  Email: ce-mont@ince.ro  Facebook:

Despre Noi

ÎNFIINŢARE În 2008, la iniţiativa Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice a Academiei Române, a fost creată prima entitate ştiinţifică de cercetare montanologică, ‘Centrul de Economie Montană, CE-MONT‘, în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” (INCE). Prin implementarea unui proiect POSCCE a fost realizat sediul din Vatra Dornei – o clădire modernă […]

Obiectiv General

Consolidarea / dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică fundamentală, teoretică şi de utilitate aplicativă de tip multi – inter şi transdisciplinar, a Institutului Naţional de Cercetări Economice – INCE, prin crearea infrastructurii şi dezvoltarea competenţelor Centrului de Economie Montană ”CE-MONT” (înfiinţat prin aprobarea Prezidiului Academiei Române din 17 decembrie 2008) în domenii ale economiei specifice zonelor de munte. […]