Conf. Univ. Dr. / CS III Brîndușa Covaci

Tel.+40312295907
covacibrindusa@gmail.com

Post: Cercetător Științific III

  • Studii postdoctorale în Bioeconomie/Biodiversitate
  • Doctor în Economie
  • Studii postuniversitare în Informatică Aplicată
  • Licențiat în Economie

Institutul Național de Cercetări Economice – Centrul de Economie Montană (INCE-CEMONT)

Brîndusa Covaci este absolvent de studii postdoctorale în Bioeconomie/Biodiversitate la Institutul National de Cercetāri Economice al Academiei Române, doctor în Economie la Academia de Studii Economice

Temele de interes pentru cercetare includ economia montană agronomia montană, tehnologia informatiei în zona montană și bioeconomia

Cercetările anterioare includ – studii teoretice, experimentale, aplicative și clinice în domeniul economiei aplicate în sectoarele economice relevante, cu accent pe economia montanā și pe sistemul financiar; – modele econometrice și matematice în economie și în tehnologia informației.

17 Views