Prof. dr. ing. Ioan SURDU

Surdu Ioan

Tel. +40727368054
surdu.ioan@gmail.com

Post: Cercetător Științific I – Ingineria sistemelor de automatizări

  • Doctor în Zootehnie – Optimizarea alimentației la amimalele de fermă
  • Inginer electrotehnică

Institutul Național de Cercetări Economice – Centrul de Economie Montană (INCE-CEMONT)

Ioan SURDU este absolvent al Facultății de Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic „Gh. Asachi” Iași, Doctor în Zootehnie la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Coordonator programe de cercetare INCE/CE-MONT, CS I în ingineria sistemelor de automatizări ; doctor în zootehnie – specialitatea alimentația animalelor de fermă.

Domenii de interes : ingineria sistemelor, nutriția animalelor, bioeconomie, modelare matematică și analiză experimentală în științele vieții;

Experiență de peste 25 de ani în proiectarea și dezvoltarea de aplicații informatice pentru calculul și optimizarea rațiilor de hrană la animalele de fermă; modelarea matematică a proceselor de metabolism la animalele de fermă; analiza statistică, modelarea, prelucrarea și interpretarea datelor; analiză experimentală ; proiectarea , dezvoltarea și întreținerea bazelor de date.

19 Views