REZULTAT  FINAL privind concursul de ocupare a unui post de Referent de specialitate gradul IA, ½ normă

REZULTAT  FINAL privind concursul de ocupare a unui post de Referent de specialitate gradul IA, ½ normă, organizat în cadrul Centrului de Economie Montană CE-MONT, Vatra Dornei / Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind
organizarea și dezvolatrea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs stabilește rezultatul final pentru concursul de ocupare a unui post de Referent de specialitate gradul IA, cu jumătate de normă, organizat în cadrul Centrului de Economie Montană CE-MONT, Vatra Dornei/ Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”.

Rezultatul poate fi consultat aici.