REZULTAT  PROBA ORALĂ privind concursul de ocupare a unui post de Cercetător științific, Gr. III, cu jumătate de normă

REZULTAT – PROBĂ ORALĂ

privind concursul de ocupare a unui post de Cercetător științific, Gr. III, cu jumătate de normă,
organizat în cadrul Centrului de Economie Montană CE-MONT, Vatra Dornei/ Institutul Naţional de
Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”

În temeiul prevederilor art. 7 (2) din Legea nr. 319 /2003 privind Statutul personalului de
cercetare – dezvoltare și a OUG nr. 34, Art. IV, publicat în MO nr. 415/15.V.2023, comisia de concurs
stabilește rezultatul probei orale pentru concursul de ocupare a unui post de Cercetător științific, Gr. III,
cu jumătate de normă ,organizat în cadrul Centrului de Economie Montană CE-MONT, Vatra
Dornei/Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, după cum urmează:

Rezultatul poate fi consultat aici.

6 Views