Rezultat Final Probă scrisă privind concursul pentru ocuparea a două posturi de ACS

Rezultat Final Probă scrisă privind concursul de ocupare a unui post cu ½ normă de Asistent de Cercetare Ştiinţifică în domeniul științelor juridice (COR 261916) şi a unui post ½ normă de Asistent de Cercetare Ştiinţifică economist în economie agroalimentară (COR 263119), organizat în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”/ Centrul de Economie Montană CE-MONT, Vatra Dornei

În temeiul prevederilor art. 7 (2) din Legea nr. 319 /2003 privind Statutul personalului de cercetare
– dezvoltare și a OUG nr. 34, Art. IV, publ. În MO nr. 415/15.V.2023, comisia de concurs stabilește
rezultatul final la proba scrisă pentru concursul de ocupare a unui post de de Asistent de cercetare
științifică în domeniul științelor juridice (COR 261916)
½ normă și a unui post de Asistent de cercetare
economist în economie agroalimentară (COR 263119)
, ½ normă, organizat în cadrul Centrului de
Economie Montană CE-MONT, Vatra Dornei / Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”:

Rezultatul poate fi consultat aici.

3 Views