REZULTAT  PROBA ORALĂ privind concursul de ocupare a unui post de Referent de specialitate gradul IA, ½ normă

REZULTAT – PROBĂ ORALĂ

privind concursul de ocupare a unui post de Referent de specialitate, gradul IA, cu jumătate de normă,
organizat în cadrul Centrului de Economie Montană CE-MONT, Vatra Dornei/ Institutul Naţional de
Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind
organizarea și dezvolatrea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
comisia de concurs stabilește rezultatul probei orale pentru concursul de ocupare a unui post de Referent
de specialitate, gradul IA, cu jumătate de normă, organizat în cadrul Centrului de Economie Montană CE-
MONT, Vatra Dornei/Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”,

Rezultatul poate fi consultat aici.

3 Views