CS III Dr. ing. Emanuela-Adina Nicula

Tel. +40740146154
niculaemanuelaadina@gmail.com

Post: Cercetător Științific III – ecologie și protecția mediului

  • Doctor în ingineria materialelor
  • Master în protecția plantelor
  • Licențiat în ingineria mediului

Institutul Național de Cercetări Economice – Centrul de Economie Montană (INCE-CEMONT)

Emanuela-Adina Nicula este doctor în Ingineria Materialelor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Romania

Principalele domenii de interes pentru cercetare includ managementul deșeurilor, ecologie, protecția mediului, economie circulară, dezvoltare sustenabilă, turism, produs montan, securitate alimentară, dezvoltare teritorială integrată relaționate în principal cu zona de munte.

18 Views