CS Drd. Bogdan Mihai Negrea

Tel. +40743372002
bogdannm@yahoo.com

Post: Cercetător Științific 

  • Doctorand in biologie
  • Master în Biodiversitatea și productivitatea ecosistemelor
  • Licențiat în Ingineria şi Managementul Mediului

Institutul Național de Cercetări Economice – Centrul de Economie Montană (INCE-CEMONT)

Doctorand in biologie (Phd. Student), inginer de mediu, biolog, specializat în Botanică (habitate/floră și vegetație/ Pratologie, etc.). Principalele mele interese de cercetare vizează ecologia și biologia plantelor, în special ecologia, fenologia și corologia plantelor (lemnoase și ierboase) rare, pe cale de dispariție sau cu un statut special.

Consider că observațiile asupra unor specii rare pot fi folosite ca indicatori de calitate pentru a cuantifica presiunea antropică în diferite tipuri de ecosisteme; studiez aceste aspecte. Sunt deosebit de interesat
de Dendrologie, Arboricultură, Horticultură și Apicultură (apicultor profesionist, certificat).
Sunt absolvent al Masterului „Biodiversitatea și productivitatea ecosistemelor” a Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi, la zi cu teza de dizertație având titlul: „Contribuții la biologia, ecologia și corologia speciei Andryala levitomentosa E. I. NYÁRÁDY EX SENNIK”.

Deasemeni sunt absolvent al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, U.T. „Gh. Asachi”, Iaşi, Secţia „Ingineria şi Managementul Mediului”, zi; Licenta:”Sorbția produselor petroliere din ape uzate, rezultate în urma spargerii emulsiilor folosite în procesul de laminare la rece” și a Facultății de Biologie a Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi, secţia Biologie, zi; Licenţă: „Studiu ecologic asupra amfibienilor din zona umedă Ciric, Iaşi”.

21 Views