Ing. Irina Simona Aionesă

Post: Asistent de Cercetare Științifică

  • Master în Management și audit în agricultură
  • Licențiată în agricultură, specializarea Montanologie

Institutul Național de Cercetări Economice – Centrul de Economie Montană (INCE-CEMONT)

Aionesă Irina Simona este asistent de cercetare științifică la Centrul de Economie Montană din anul 2021.

Domeniile de interes pentru cercetare includ managementul pajiștilor permanente, dezvoltare rurală, agro-ecosisteme montane, managementul unităților agroalimentare și agricultura ecologică în zona montană.

5 Views