ACS Drd. Bota Viviane Beatrice

Bota Viviane Beatrice

Tel. +40754959851
viviane.beatrice@gmail.com

Post: Asistent de Cercetare Științifică

  • Doctorand în Biologie
  • Master în Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical
  • Licențiată în Biologie

Cercetări și aplicații în domeniul Științelor Vieții


Institutul Național de Cercetări Economice – Centrul de Economie Montană (INCE-CEMONT)

Bota Viviane urmează studiile doctorale de Biologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și este asistent universitar în cadrul Facultății de Medicină a Universități „Vasile Goldiș” din Arad

Temele de interes pentru cercetare includ anatomia și morfologia plantelor, fiziologia plantelor, sistematica plantelor, biodiversitatea și conservarea naturii.

Activitățile de cercetare până în prezent includ prepararea și analiza probelor biologice pentru microscopia fotonică, electronică de transmisie și de baleaj, contribuții la colectarea datelor privind flora și vegetația din habitate de interes național și comunitar din cadrul unor proiecte, studii morfo-anatomice și biochimice la taxoni de plante cu potențial medicinal, alimentar și industrial, alături de activități de prelucrare și publicare a articolelor științifice în domeniul Științelor Vieții.

Lista de lucrări poate fi descărcată de aici.

CV-ul complet poate fi descărcat de aici.