REZULTAT FINAL – CONCURS pentru ocuparea unui post de Cercetător științific, normă întreagă și a unui post de Asistent de cercetare științifică, normă întreagă

REZULTAT FINAL

pentru ocuparea unui post de Cercetător științific, normă întreagă și a unui post de Asistent de cercetare științifică, normă întreagă, organizat în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”/ Centrul de Economie Montană CE-MONT, Vatra Dornei

În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/ 2003, privind ”Statutul personalului de cercetare dezvoltare,” comisia de concurs stabilește rezultatul final pentru concursul de ocupare a ocuparea unui post
de Cercetător științific, normă întreagă și a unui post de Asistent de cercetare științifică, normă întreagă,
organizat în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”/ Centrul de Economie
Montană CE-MONT, Vatra Dornei.

Rezultatele pot fi consultate aici.

3 Views