REZULTAT – PROBĂ ORALĂ privind concursul de ocupare a unui post de Cercetător ştiinţific cu normă întreagă și a unui post de asistent de cercetare științifică cu normă întreagă

REZULTAT – PROBĂ ORALĂ
privind concursul de ocupare a unui post unui post de Cercetător științific, normă întreagă și a unui
post de Asistent de cercetare științifică, normă întreagă, organizat în cadrul Institutului Naţional de
Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”/ Centrul de Economie Montană CE-MONT, Vatra Dornei
În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/ 2003, privind ”Statutul personalului de cercetaredezvoltare”, comisia de concurs stabilește rezultatul probei orale pentru concursul de ocupare a unui post
de Cercetător științific, normă întreagă și a unui post de Asistent de cercetare științifică, normă întreagă,
organizat în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”/ Centrul de Economie
Montană CE-MONT, Vatra Dornei

Rezultatele pot fi consultate aici.