REZULTAT – PROBĂ SCRISĂ
privind concursul de ocupare a unui post de Cercetător ştiinţific cu normă întreagă și a unui post de asistent de cercetare științifică cu normă întreagă

REZULTAT – PROBĂ SCRISĂ
privind concursul de ocupare a unui post de Cercetător ştiinţific cu normă întreagă și a unui post de
asistent de cercetare științifică cu normă întreagă
organizat în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”/
Centrul de Economie Montană CE-MONT, Vatra Dornei
În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/ 2003, privind ”Statutul personalului de cercetare,dezvoltare,” comisia de concurs stabilește rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a unui post
de Cercetător științific, normă întreagă și a unui post de Asistent de cercetare științifică, normă întreagă,
organizat în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”/ Centrul de Economie
Montană CE-MONT, Vatra Dornei.

Rezultatele pot fi consultate aici.