CS III Dr. Mihai Valica

Mihai Valica
Mihai Valica

Tel. +40745922488
mvalica@gmail.com

Post: Cercetător Științific III 

  • Doctor în teologie catolică

Institutul Național de Cercetări Economice – Centrul de Economie Montană (INCE-CEMONT)

Mihai Valica este doctor în teologie catolica la Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, Deutschland

Tema principala de interes pentru cercetare este antropologia spirituală și culturală a muntelui.

3 Views