CS Dr. Chim. Paul-Andrei Albu

Albu Paul

Tel. +40749487537
dr.paul.albu@gmail.com

Post: Cercetător Științific

  • Postdoctorat în Biologie Experimentală
  • Doctorat în Chimie
  • Master în Managementul Calității Produselor Alimentare
  • Licența în Chimie

Institutul Național de Cercetări Economice – Centrul de Economie Montană (INCE-CEMONT)

Paul-Andrei Albu, doctor în Chimie din anul 2012, când a finalizat studiile în cadrul Școlii Doctorale de Chimie a Universității de Vest din Timișoara, cu studii de cercetare postdoctorală în domeniul biologiei experimentale în cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad și a Universității Debrecen din Ungaria.

Temele de interes pentru cercetare includ, dar nu se limitează la:  

  • Evaluarea stabilității termice și a compatibilității unor molecule farmaceutic active
  • Caracterizarea comportamentului fizico-chimic ai unor polimeri & compozite bioactive și biomimetice
  • Analiza de impact a gradului de bioacumulare tisulară a unor metale grele
  • Analiza habitatelor montane. Studiu de caz Munții Metaliferi – Analiza morfoanatomică și biochimică a unor specii utilizate în industria farmaceutica și gastronomică

Experiență profesională de manager de proiect, în peste 50 de proiecte de educație non-formală, în diferite domenii de interes, finanțate și implementate la nivel local, regional, national și european.

Lista de lucrări poate fi descărcată de aici.

CV-ul complet poate fi descărcat de aici.